Зохиогч: CRS компаниас RSBP хөтөлбөрт
Хэвлэсэн он, сар, өдөр: 03-03-2022
Хандалт: Олон нийтийн

Жижиг дунд бизнесийн бүс нутгийн хөтөлбөрөөс ээлжит PKE арга хэмжээг "Санхүүгийн байгууллагуудад тулгамдаж буй уур амьсгалын эрсдэл" сэдвийн дор зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээний танилцуулга илтгэлтийг уур амьсгалын эрсдэлээр мэргэшсэн олон улсын экспертүүд болох Герхард Мулдер болон Стефани Гнисиос нар тавьсан. Илтгэлийн хүрээнд уур амьсгалын эрсдэлийн суурь ойлголт, санхүүгийн салбар дахь уур амьсгалын асуудлууд, уур амьсгалын эрсдэлийг тооцож, тусгаж эхлэхэд санхүүгийн байгууллагуудын авч үзэх ёстой гол хүчин зүйлс зэргийг хөндсөн юм. 

PKE арга хэмжээнд оролцогчид уг уулзалтын үеэр тавигдсан илтгэлийг PDF форматаар татан авах боломжтой.